Påmelding: eKommune 2017

Deltaker eKommune   
Deltaker rådmannsnettverk IKT og eKommune   
Deltaker brukerforum - plan- og byggesak og/eller eKommune   
Medvirkende   
Utstiller   
Presse